Zveřejněno: 19. 9. 2017, zapsal: Vedení muzea a infocentra, přečteno: 272x
file ico divadlo podzim 2017.jpg (644,9 KB)
Zveřejněno: 19. 9. 2017, zapsal: Vedení muzea a infocentra, přečteno: 203x
file ico plakat.jpg (98,3 KB)
Facebookový profil Muzea Josefa Hyláka Cyklisté vítáni Česká archeologická společnost Asociace muzeí a galerií Asociace turistických informačních center Mikroregion Radnicko Plzeňská vstupenka - logo předěl předěl

Prohlášení o přístupnosti

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu pro účely novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Při jejich tvorbě byly respektovány normy a specifikace, které zajišťují kompatibilitu s běžně využívanými webovými prohlížeči.

Struktura informací i ovládacích prvků by neměla obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Pokud by i přesto nastala situace, že některá z měřítek přístupnosti nejsou naplněna, pokusíme se ji neprodleně napravit. V tom případě nás, prosím, informujte prostřednictvím kontaktních informací umístěných v dolní části této strany.

Kontakt na správce webu

email: ict@optim.cz
telefonické spojení:

+420 604 247 412

+420 732 504 720

Sdružení ict-optim.cz je technickým administrátorem webu, neručíme však za formu a obsah zveřejňovaných informací.