Zveřejněno: 16. 8. 2017, zapsal: Vedení muzea a infocentra, přečteno: 9x

Zveme Vás 26.8.2017 do Radnic, kde se prostřednictvím řady zábavných programů rozloučíme s letošním létem..program začíná od 10hod.

file ico srpen Radnice 2017.jpg (1,4 MB)
Zveřejněno: 5. 7. 2017, zapsal: Vedení muzea a infocentra, přečteno: 111x

Zveme Vás na tradiční letní festival folkové hudby Radnické sedlo, který proběhne dne 15. července 2017 v areálu Letní scény Radnice.

Více informací naleznete na www.radnickesedlo.cz.


Facebookový profil Muzea Josefa Hyláka Cyklisté vítáni Česká archeologická společnost Asociace muzeí a galerií Asociace turistických informačních center Mikroregion Radnicko Plzeňská vstupenka - logo předěl předěl

Jeden jazyk naše heslo buď II 

Vojtěch Nejedlý

(2002)

Jeden jazyk naše heslo buď 2

Seznam příspěvků:

 • Vladimír Beneš: Bratři Nejedlí a Žebrák
 • Milan Hlavačka: „Příklad česko-německého diskurzu z předbřeznových Čech“
 • František Morkes: Vlastenecké snahy o povznesení českého jazyka ve školách
 • Vladimír Novotný: Mladý bůh českého Parnasu (Josef Vorel, Vojtěch Nejedlý a další)
 • Blanka Hemelíková: Vojtěch Nejedlý – Bohyně (komicko-satirická poéma jako literární polemika)
 • Josef Peřina: Na okraj geneze básní Lenka a Krásná Božena Vojtěcha Nejedlého
 • Karel Jindřich: Literární tvorba Vojtěcha Nejedlého za jeho působení v Mirošově
 • Eva Ryšavá: Skladby Vojtěcha Nejedlého v kramářských tiscích a rukopisných zpěvnících
 • František Všetička: Romance Vojtěcha Nejedlého
 • Věra Chmelíková: Obraz dítěte v díle Vojtěcha Nejedlého
 • Dalibor Dobiáš: Puchmajerovské almanachy a srovnávací versologie
 • Viktor Viktora: Verš Vojtěcha Nejedlého
 • Zbyněk Holub: K vývoji obrozenecké češtiny kněze Vojtěcha Nejedlého (na přelomu 18. a 19. století; na textech kázání a eposů)
 • Marie Janečková: K jazyku eposu Otokar od Vojtěcha Nejedlého
 • Jarmila Alexová: Komunikativní funkce slovesa v Nejedlého eposu Otokar
 • Hroznata František Janoušek: K teologii kázání Vojtěcha Nejedlého
 • Helena Chýlová: Kázání Vojtěcha Nejedlého a Antonína Jaroslava Puchmajera z konfrontačního pohledu
 • Jiřina Svobodová: Josef Dobrovský a jeho vztah k ruštině
 • Restaurování náhrobku Vojtěcha Nejedlého
 • Několik slov závěrem