V pondělí 15. listopadu bude zahájena výstava v Galerii U Kellerů

Zveřejněno: 12. 11. 2021, zapsal: Vedení muzea a infocentra, přečteno: 131x

JINDŘICH PILEČEK,
malíř, grafik a ilustrátor se narodil 26. 2. 1944 v Táboře, zemřel 9. 5. 2002 v Praze. Žil a pracoval v Praze.
V roce 1962 absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou
v Karlových Varech a v roce 1968 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze v ateliéru prof. Karla Svolinského.
V roce 1968 získal cenu A. Sáňky na výstavě Památníku národního
písemnictví Nejkrásnější knihy roku 1968, za grafický doprovod
knihy Ralpha Waldo Emersona O přírodě. V roce 1972 získal v této
soutěži čestné uznání.
V roce 1979 získal na mezinárodní přehlídce exlibris v Sint-Niklaas
v Belgii hlavní cenu za exlibris Balony z roku 1979, zhotovené pro
J. Vlasatého v technice dvoubarevného leptu s akvatintou a v roce
1981 zde získal cenu za exlibris Kůň z roku 1979, zhotovené pro
J. Maulera technikou leptu.
V roce 2001 mu byla udělena cena Nadace Hollar.
V roce 2001 obdržel cenu za celoživotní dílo na X. trienále exlibris
v Chrudimi.
Je zastoupen v grafické sbírce Národní galerie v Praze, ve sbírkách
Galerie hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Památníku
národního písemnictví v Praze, INTERNATIONALES EX LIBRIS CENTRUM v Sint-Niklaas v Belgii a Ermitáže v Petrohradu.
Podle soupisu exlibris, vydaného v edici Uzavřené dílo jako svazek 3 Spolkem sběratelů a přátel exlibris v Praze v roce
2006, vytvořil Jindřich Pileček v letech 1968 až 2002 celkem 293 exlibris, 51 novoročenek, 68 věnovacích listů a 11 svatebních
oznámení.
Ve spolupráci s uměleckými tiskaři J. Maulerem a P. Dřímalem a s vydavateli bibliofilských tisků a grafických souborů vytvořil
Jindřich Pileček obdivuhodné grafické doprovody k dílům A. E. Poea, J. Seiferta, K. J. Erbena a pro současné autory
L. Kunderu, K. Sýse, J. Daníčka a K. Žižkovského. Vytvořil dva grafické soubory pro edici BIBLOS: Genesis a Jan Křtitel,
soubor Don Quijote, soubor Krajiny Jindřicha Pilečka, soubor Lodě a další soubory a kalendáře s originálními grafikami. Věnoval
se rovněž ilustracím pro beletrii; ilustroval deset titulů.
Jindřich Pileček se pravidelně zúčastňoval Trienále českého exlibris v Chrudimi a mezinárodních přehlídek exlibris v Sint-
Niklaas v Belgii. V Plzni bylo grafické dílo Jindřicha Pilečka vystaveno v galerii Díla Červené srdce v roce 1983 a v Galerii
Evropského domu v roce 2009.
Na této malé výstavě je představena především Pilečkova tvorba exlibris a drobné grafiky.

file ico Plakát (843,5 KB) file ico Životopis (235,7 KB)