Plánované akce

Jeden jazyk naše heslo buď VIII

Ve dnech 25. a 26. září se v Radnicích uskuteční již 8. bienální mezioborové sympozium sledující regionální i širší souvislosti prvních desetiletí národního obrození.

Letošní ročník nese podtitul Vojtěch Nejedlý a souputníci (Jan Nepomuk Nejedlý, František Rajman, Jan Alois Sudiprav Rettig, Prokop Šedivý, František Jan Tomsa)

file icoJeden jazyk naše heslo buď VIII - pozvánka.pdf

 

Program letošního ročníku

Čtvrtek 25. 9. - Selský dvůr Biskoupky

10.00 – 12.30
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Jan Nejedlý a překlad Všeobecného občanského zákoníku do češtiny
Prof. PhDr. Hana Voisine-Jechova, CSs.
Historické básně Vojtěcha Nejedlého. Mezi anakreontskou idylou, lidovou baladou a vlasteneckým programem
RNDr. Martin Lang
Stopy bratří Nejedlých jsou na Středním Podbrdsku stále živé

14.00 – 16.00

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Poslední soud Vojtěcha Nejedlého a Františka Raymana
Mgr. Květa Měšťanová
Dramatické prostředky a jazyk Raymannovy hry Selské námluvy
Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.

Pouhé Lumíra jmě přišlo na potomky, blaze, že se vlasti uchovaly zlomky... (Děvín, 1829)

aneb Šebestián Hněvkovský a Rukopis královédvorský a zelenohorský
Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc.
Pověst o kouzelných dudách v Puchmajerově almanachu

16.30 – 18.00
Doc. PhDr. Marie Janečková, Csc.
František Jan Tomsa a jeho práce o vývoji češtiny

(Über die Veränderungen der tschechischen Sprache…) – příspěvek bude publikován

Mgr. Petr Píša

„Horké hlavy“, „sektáři“ a „popírači práva“

Úloha Jana Nejedlého v pravopisném sporu
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

Jan František Tomsa, téměř zapomenutý lexikograf, oprávce ortografie a vychovávatel
Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.
F. J. Tomsa a jeho lingvistický přínos (v konfrontaci se slovanskými jazyky)

Pátek 26. 9. - Synagoga Radnice

9.30 – 12.30
Mgr. Zuzana Kalinová
Čeština Prokopa Šedivého v románu České amazonky
Mgr. Michal Havrda
Vlastní jména v románu České amazonky

Mgr. Veronika Nováková
Slovní druh adjektiv v gramatikách Nejedlého a Dobrovského
Mgr. Josef Kameník
Slovesný rod (genus verbi) v učebnicích češtiny Jana Nejedlého

Mgr. Markéta Klimešová
Výklad příslovcí v mluvnicích z první poloviny 19. století v konfrontaci se současným pojetím

 

Organizační pokyny 

Akce se koná ve dnech 25. a 26. září, první den a nocleh v Selském dvoře v Biskoupkách, druhý den v radnické synagoze. Dosud je přihlášeno 15 účastníků s konferenčním příspěvkem. Program uspořádal prof. Viktor Viktora, s ním je nutno včas projednat případné změny

vviktora@kcj.zcu.cz

Doprava
Organizátoři zajistí dopravu účastníků, kteří nepřijedou vlastními vozidly, takto:

25. září
Od pražského a budějovického rychlíku z Rokycan do Biskoupek v 8.30 - 9.00.

Odjezdy:
Č. Budějovice v 6.04 s přestupem v Plzni, Praha v 7.20.

26. září
Z Biskoupek do Radnic po snídani (asi v 9.15)
Z Radnic do Rokycan k rychlíkům směr Praha a Č. Budějovice s přestupem v Plzni (odjezdy v 14.30 a 14.31).

Pokud budete požadovat dopravu z Rokycan a do Rokycan a ubytování, informujte mne pokud
možno do 20. srpna. V Biskoupkách jsou dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Případným požadavkům nad rámec této nabídky se budeme jako obvykle snažit vyhovět.

Pro další informace kontaktujte Reného Kellera, starostu Spolku divadelních ochotníků v Radnicích, e-mail rkeller@centrum.cz, tel. 721 223 091.

Proběhlé ročníky konference a vydané publikace