Jeden jazyk naše heslo buď VII

Napoleonská Evropa a česká společnost

(2012)

Jeden jazyk naše heslo buď 7

Seznam příspěvků:

 • Hana Voisine-Jechova: Napoleonská doba v Čechách. Dějiny prožívané s odstupem?
 • Milan Hlavačka: Zlomový rok 1809 v české a (sudeto)německé historiografii
 • Jan Kilián: Napoleonské války a střelecké spolky Teplicka
 • Jiří Fiala: Lidové a kramářské písně z napoleonských válek pod bdělým okem cenzury
 • Tomáš Matějec: Napoleon a revoluční Francie v satirické skladbě Františka Jana Vaváka z let 1798-1799
 • Josef Peřina: K patriotismu českých a česko-německých básníků v době napoleonských válek
 • Bohuslav Hoffmann: Malý český člověk v čase napoleonských válek (J. Šotola, Kuře na rožni) aneb Inter arma silent musae
 • Otakar Brázda: Purkyňova „Óda na Napoleona“ a jeho vztah k Francii a k literatuře
 • Daniela Tinková: Syn prozřetelnosti boží (Napoleon Bonaparte jako nástroj boží vůle v korespondenci J. F. Opize s farářem K. Killarem)
 • Vojtěch Kessler: Rakouský Pyrrhos. Tažení rakouského pomocného sboru roku 1812 v dopisech vrchního velitele knížete Karla ze Schwarzenberga manželce
 • Viktor Viktora: S nevěstou za uchvatitelem (z korespondence K. J. Claryho-Aldringena s manželkou a matkou)
 • Josef Ernst: Nejznámější protagonisté jazyka českého v rakouském vojsku za napoleonské epochy