Jeden jazyk naše heslo buď VI

Češi - Židé - Němci

(2010)

Jeden jazyk naše heslo buď 6

Seznam příspěvků:

 • Kamila Bubelová: Židovská problematika v prvorepublikové judikatuře
 • Marek Fapšo: „Tobě, jenž jsi zákeřně urazil můj národ...“ Básnicko-vědecká polemika s Theodorem Mommsenem
 • Bohuslav Hoffmann: Havlíčkova kritika Českých listů Siegfrieda Kappera
 • Ivanka Horáková: Židovská kuchyně a její tajemství
 • Helena Chýlová: K problematice germanismů v češtině a k odporu proti nim zejména v poslední třetině 19. století
 • Vojtěch Kemenny: Kapitoly z židovské historie Radnic
 • Václav Petrbok: Čí byl Ferdinand Břetislav Mikovec? Češi a Němci o jeho skonu a pohřbu
 • Jan Randák: O národním sobectví a česko-německém potýkání
 • David Růžička: Židé a židovské památky v západních Čechách a relikty jejich hmotné i duchovní kultury
 • Anna L. Staudacher: Židovští konvertité z Čech a Moravy v Praze a ve Vídni, 1782-1914
 • Jiřina Svobodová: Germanismy v češtině a v ruštině
 • Róbert Kiss Szemán: Němci v pekle slovanském
 • Hana Voisine-Jechova: Židé a Němci v české literatuře předbřeznové: dva proudy myšlení a imaginace
 • Roman Vondra: Palackého psaní do Frankfurtu jako rozbuška česko-německého antagonismu roku 1848
 • František Všetička: Morana Karla Sabiny
 • Pavla Damohorská: Isaac Mayer Wise (1819-1900)