Jeden jazyk naše heslo buď V

Revolučnost a nerevolučnost v české povaze

(2008)

Jeden jazyk naše heslo buď 5

Seznam příspěvků:

  • Hana Voisine-Jechova: Rozpory českého Biedermeieru
  • Denisa Nečasová, Jan Randák: Tradiční a dynamické v postavení a aktivitě českých žen ve 40. letech 19. století
  • Bohuslav Hoffmann: Česká povaha v textech literární vědou „zapomenutých, opomíjených a opovrhovaných“ obrozenských básníků
  • Ladislava Lederbuchová: Milovník žertu a pravdy (České téma v tvorbě Františka Jaromíra Rubeše)
  • Josef Peřina: Liberální tendence v tvorbě německých literátů z Čech před březnem roku 1848
  • Viktor Viktora: Deset let poté
  • Roman Vondra: Liberálové a radikální demokraté v předbřeznovém Rakousku z pohledu románové fresky Karla Sabiny
  • František Všetička: Sabinův román Na poušti