Jeden jazyk naše heslo buď III

Divadlo národního obrození a jeho souvislosti

(2005)

Jeden jazyk naše heslo buď 3

Seznam příspěvků:

 • Jaroslav Vyčichlo: Sto padesát pět let Spolku divadelních ochotníků v Radnicích
 • Milan Hlavačka: Formování české novověké společnosti a její interpreti – historici (Úvahy o české historiografii 19. století a o koncepci)
 • Jan Císař: Jistoty tichého domova (České divadlo a Biedermeier)
 • František Černý: Divadlo českého národního obrození
 • Radomír Malý : Religiozita v dramatu českého národního obrození
 • Josef Peřina: Bouda – Vlastenecká scéna Čechů a českých Němců
 • Alena Jakubcová: Dramaturgie vlastenského divadla (Projekt soupisu repertoáru)
 • Adolf Scherl: První obrozenské překlady Kouzelné flétny
 • Daniel Soukup: Postava Zatrána v Lindově Jaroslavu Šternbergovi (Památce Prof. A. Sticha)
 • Jan Hyvnar: Klicperovy neúspěšné pokusy o tragédii
 • Magdaléna Pokorná: Žižkova smrt – letmo na jevišti, léta v policejní režii
 • Božena Plánská: Pokusy o velké české drama (František Turinský: Angelina, Jan Neruda: Francesca di Rimini)
 • Eva Šormová: Divadelní rok 1849
 • Zbyněk Holub: Regionální kořeny pojmenování v textech „Oldřichovských“ divadelních her na počátku 19. století
 • Helena Chýlová: K jazyku Zímova dramatu Oldřich a Božena
 • Viktor Viktora: K počátkům obrozenské divadelní kritiky
 • Marcela Husová: Václav Vladislav Klement Pünner – Život, dílo, Maďaři a...?
 • Alice Dubská: Hrom a peklo! Aneb loupežníci v českých loutkových hrách (K repertoáru českých loutkářů v první polovině 19. století)
 • Dagmar a Josef Blümlovi: „Zrcadlo přírodě a světu nastavené“ v paměti tvůrců moderní české kultury (Příspěvek k poznání vlivu divadla v Čechách druhé poloviny 19. století)
 • Bohuslav Hoffmann: Od komediantského vozu k Národnímu divadlu aneb Miroticko v dějinách českého divadla (Kopecký, Sychrovský, Aleš, Stroupežnický)
 • František Morkes: Mezi divadlem Prozatimním a Národním (Příběh architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna)
 • Věra Brožová: Česká hra ze života dětí v 1. polovině 19. století
 • Vladimír Novotný: Berounské koláče z pohledu 20. století
 • Bohdan Zilynskyj: Radnické ochotnické divadlo let 1862-1864 v denících Františka Petery-Rohoznického
 • J. Vyčichlo: Závěrem