Jeden jazyk naše heslo buď I

Antonín Jaroslav Puchmajer

(2000)

Jeden jazyk naše heslo buď 1

Seznam příspěvků:

 • Jaroslav Vyčichlo: Radnice – Působiště A. J. Puchmajera
 • Vladimír Novotný: „Drobné, ale významné dílko...“ (otazníky nad Puchmajerovými překlady z Kouzelné flétny)
 • Viktor Viktora: Puchmajerova óda na Jana Žižku z Trocnova
 • Ladislava Lederbuchová: Nejen o Puchmajerových bajkách (k historickým proměnám sémantiky bajkových postav vlka a lišky)
 • Bohuslav Hoffmann: Rýmy a rýmovník A. J. Puchmajera
 • Helena Chýlová: Jazyk kázání Antonína Jaroslava Puchmajera
 • Hroznata František Janoušek: K teologii Puchmajerových kázání
 • Lubomír Sršeň: „Puchmajer zde dobře podařen“ (k básníkovým portrétům)
 • Rudolf Vévoda: Antonín Jaroslav Puchmajer jako katolický kněz
 • Miloslav Krbec: Josef Dobrovský a Antonín Jaroslav Puchmajer
 • Jiří Majer: Ke vztahům Kaspara hraběte Sternberga a Antonína Jaroslava Puchmajera (1810-1820)
 • Pavla Suchá: Antonín Puchmajer a Česká čtenářská společnost v Radnicích
 • Miroslav Novotný: Antonín Jaroslav Puchmajer a jižní Čechy
 • Jiřina Svobodová: Vztah Antonína J. Puchmajera k ruštině
 • Božena Plánská: Východiska témat a žánrů Puchmajerových almanachů
 • Josef Peřina: Puchmajerovy almanachy a „Die erstlinge unserer einsamen Stunden“
 • Olga Brandtová: Šebestián Hněvkovský a látky lidových balad (k problematice balady Vnislav a Běla)
 • Jan Klufa: Básnická činnost Jana Nejedlého
 • František Všetička: Puchmajerovec z Moravy
 • Martina Šulcková: Slovenští veršovci – Slovenské verše (tvorba R. Leškové, Š. Lešky, J. Palkoviče a B. Tablice v kontextech)
 • Eva Ryšavá: Zlidovělé skladby Puchmajerových almanachů
 • Blanka Hemelíková: Puchmajerův „Jeden jazyk“ v parodickém mnohohlasí (vývoj recepce – parodie)
 • Martina Krausová: „Perličky z Puchmajerova rodiště“ (aneb „Co se ve škole neučilo“)
 • Karel Jindřich: Kulturně společenské dění na Radnicku v době A. J. Puchmajera
 • Milan Hlavačka: „Clarissime Domine, mnoho-li Vaše fara vynáší?“ (Solidarita nebo klientelismus: materiální zázemí českého vlastence v prvních desetiletích 19. století)
 • František Morkes: Školství v době Antonína Jaroslava Puchmajera
 • Jaroslav Vyčichlo: Místo doslovu