Turistické informace

Informace o turistických cílech v Radnicích a okolí naleznete v níže přiložených letácích Vítejte v Radnicích a Radnickem pěšky a na kole - stačí rozkliknout.

Vítejte v Radnicích Radnickem pěšky a na kole

Tři okruhy naučné stezky Za přírodou a historií Radnicka

Radnicko, ležící mezi přírodními parky Horní Berounka a Radeč, je častým cílem turistů, kteří hledají klid a poměrně zachovalou přírodu. Je zde mnoho přírodních i kulturních zajímavostí, které však zůstávají návštěvníkům mnohdy utajeny, nejsou označené a často upadají v zapomnění i u místních obyvatel. Proto byla z iniciativy ZO ČSOP Radnice otevřena naučná stezka Za přírodou a historií Radnicka, která je zaměřena na geologické, paleontologické, dendrologické, botanické i kulturní zajímavosti regionu. Jsou na ní zpřístupněny tři okruhy. Informační panel k naučné stezce naleznete u radnické synagogy, sídla Ekocentra Radnice, v ulici Na Potocích č. 221.

Radnický okruh

Malý, 2,3 km dlouhý, Radnický okruh, vede návštěvníky po zajímavostech Radnic a jejich nejbližšího okolí. Jednotlivá zastavení: zámek a muzeum (Kašpar Šternberk), synagoga - ekocentrum (Issak Mayer Wisse, pozemkové spolky, tepelné čerpadlo), Kalvárie (kostel Nanebevzetí P. Marie, K. I. Dienzenhofer), kostel sv. Václava (baroko), fara (A. J. Puchmajer).

file icoRadnický okruh - mapa.jpg

 

Hylákův okruh

Druhý, Hylákův okruh, měří 12,8 km, začíná na radnickém náměstí, pokračuje Křížovou cestou na Kalvárii ke kostelu Nanebevzetí P. Marie, k pramenné louce Na Roztrhalce se vstavači a dalšímu mokřadu s výskytem kosatce sibiřského, dál ke starému Židovskému hřbitovu a širším okolím Radnic se zajímavými přírodními lokalitami (pramenná louka s prstnatcem májovým u Kamence, zarostlé rašeliniště, stepní flóra se smělkem jehlancovým), až ke hřbitovu ve Svaté Barboře, kde je pohřben zakladatel radnického muzea Josef Hylák, podle kterého je tento okruh nazván.

file icoHylákův okruh - mapa.jpg

 

Šternberský okruh

Třetí, Šternberský okruh, byl pojmenovaný na počest hraběte Kašpara Šternberka, spoluzakladatele Národního muzea v Praze, který na Radnicku působil a je zde i pochován. tento okruh je vhodný i pro cykloturisty, měří 24 km, vychází z  náměstí K. Šternberka v Radnicích, se zastavením u zámku, v němž Kašpar Šternberk pobýval. Vede po silnici k zaplavenému povrchovému dolu Ovčín, který je lokalitou s významnými paleontologickými nálezy (Lokalita Ovčín u Radnic skrývá flóru z období karbonu - stáří - 309 miliónů let. V té době se lokalita nacházela v oblasti rovníku, proto vegetace nalézaná na lokalitě byla součástí tropického pralesa. Vegetace je pohřbena ve vulkanickém materiálu přímo na místě kde původně rostla. Lokality s flórou zachovanou na místě původního růstu se nacházejí pouze na jedné lokalitě v Německu a ve Španělsku. Nicméně jediná lokalita, která je přístupná a vědecky zpracovávaná se nachází pouze na Radnicku.)

U Přívětického dvora se stezka zastavuje u kostela svatého Martina a přes obec Břasy míří k přírodní památce Kateřina vzniklé po důlní činnosti. Druhou přírodní památkou na stezce je černouhelný výchoz Bašta. Přes Stupno, na jehož hřbitově je Šternberská kaple, v níž je pohřben Kašpar Šternberk, vede stezka na zámek Březina. Kolem zámku byla kdysi věhlasná botanická zahrada a dodnes jsou v parku exempláře starých stromů. Zde třetí okruh končí.

file icoŠternberský okruh - mapa.jpg

Naučná stezka Po stopách důlní činnosti na Břasku

NS Břasy - náhled

Břasy jsou jediným místem s průmyslovou těžbou černého uhlí na povrchu v Čechách a světový unikát potom představuje jediný z povrchu odkrytý zkamenělý les z období karbonu. Tématem naučné stezky jsou četné pozůstatky důlních a průmyslových provozů v okolí Břas, Stupna, Kříš, Vranovic a Darové.

Díky naučné stezce Po stopách důlní činnosti poznáte přírodní a historické zajímavosti u Břas. Celkem osm zastavení je věnováno jak dolování černého uhlí z Břaské pánve, tak unikátním paleobotanickým nálezům, ale i historii dolování a dopravě vytěženého materiálu po kolejích i lanovkami k jeho zpracování.

Trasa naučné stezky vede částečně po modré turistické značce, která byla ve spolupráci s Klubem českých turistů prodloužena od přírodní památky Bašta kolem rozhledny Na Vrchách k rozcestí se žlutou značkou u Újezdu u Sv. Kříže. Na modrou značku na zbývajících úsecích navazuje nová zelená značka, která celý 5,5 kilometrů dlouhý okruh naučné stezky propojuje. Kromě pěších si ji mohou projet i turisté na kole.

Na každé tabuli nové stezky je kromě textů, soudobých i historických fotografií a kreseb také mapa a unikátní QR kód, který po "přečtení" chytrým telefonem navede turistu na stránky obce, kde jsou nejen texty a obrázky z již instalované tabule, ale jako bonus také další obrazové materiály, které se na tabuli nevešly.

Další informace se dozvíte na webových stránkách obce Břasy.

Rozhledna Břasy

Rozhledna Břasy

Rozhlednu najdete v areálu Na Vrchách při výjezdu z Břas směrem na Liblín a Kralovice (silnice č. 232).

Logo mapy.cz

Rozhledna otevřena:

od 1. 4. do 15.10.  8.00 – 20.00  hod.                                         

od 16.10. do 31.3.  8.00 – 17.00 hod.

Vstup volný.

Další informace naleznete na www stránkách obce Břasy.

Přívozy přes Berounku

Přívoz Darová

Přívoz Darová

Provozní doba:

Celoročně: PO - NE 5.00 - 20.00

 

Telefon: 371 791 094

Web: www.privozdarova.cz

Ceník:

osoba 10 Kč, motocykl 10 Kč, osobní automobil 20 Kč, přívěs 20 Kč, dodávka, nákladní automobil do max. 8 tun - 80 Kč

Osvobození od poplatku:

  • děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby
  • bicykly
  • vozidla a osoby IZS a SDH

Kontakt na převozníka: 607 052 039

K získání měsíční, půlroční a celoroční permanentky kontaktujte OÚ Břasy tel. 371 791 289.

Logo mapy.cz

Přívoz Nadryby

Přívoz Nadryby

Provozní doba:

Červenec – srpen

Každý den od 1.7 do 29.8.

09.00 - 12.00    13.00 – 19.00

Za silného větru nebo bouřky přívoz nejezdí.

 

Převoz mimo provozní dobu (objednávky min. 12 hod. předem) za poplatek 100 Kč + obvyklá cena za převoz. 

Mimo pracovní dobu volejte na tel. 775 927 774.

 

Ceník:

osoba 10 Kč, jízdní kolo 30 Kč, motocykl 40 Kč, osobní automobil 50 Kč, přívěs 20 Kč

Logo mapy.cz

Tipy na výlet

Hrad Libštejn

Hrad Libštejn

Zřícenina gotického hradu nad údolím řeky Berounky. Hrad byl založen kolem poloviny 14. století. Dnes je oblíbeným cílem turistů a vodáků. Turistická známka, vizitka a magnetka hradu Libštejn jsou k zakoupení v našem IC.

Logo mapy.cz

Berounka koláž snímků

Přírodní park Horní Berounka

Údolí řeky Berounky s množstvím přírodních krás a chráněných lokalit lemuje západní a severní hranici Mikroregionu Radnicko. V PP Horní Berounka se rozkládají Přírodní rezvace Třímanské skály a Národní přírodní rezervace Chlumská stráň. Podél oblíbené vodácké trasy se nachází řada kempů, historických památek (hrady Libštejn, Krašov) a další atrakce (Golf Třímany). Z vyhlídky v NPR Chlumská stráň se nabízí krásný pohled nejen na kaňon Berounky, ale rovněž na nejzáhadnější stavbu ČR současnosti - Maják Ptyč. Celým územím Přírodního parku prochází červená turistická trasa.

Logo mapy.cz

Březina koláž snímků

Zámecký park Březina

Anglický park, dříve botanická zahrada s množstvím vzácných dřevin. Zahradu založil znamenitý přírodovědec, majitel radnického panství a spoluzakladatel Národního muzea hrabě Kašpar Šternberk. V parku je vedle empírového zámku k vidění kaple sv. Terezie z Lisieux a zřícenina gotického hradu Salon s opravenou kaplí. Nad areálem parku se na vrchu Hradiště nachází pozůstatky prastarého slovanského hradiště. Z dřevěného altánu je překrásný výhled na radnickou a břaskou pánev. Všechny lokality spojuje červená turistická trasa. Další informace naleznete na webových stránkách obce Březina.

Logo mapy.cz

Pohádkový statek koláž snímků

Pohádkový statek Břasy-Vranovice

Pohodička na celý den. Dětský koutek na dvoře, pohádková stodola, čarokrámek, divadlo, občerstvení a mnoho dalších atrakcí.

Otevírací doba:

duben - červen, září - říjen: víkendy, svátky 10:00 - 17:00

červenec, srpen: každý den 10:00 - 18:00

Mimo otevírací dobu na objednávku.

Pohádkový statek, Vranovice 31, 338 24 Břasy

Telefon: 724 771 171

Web: www.pohadkovystatek.cz

Info, objednávky: info@pohadkovystatek.cz

Logo mapy.cz

Darová koláž snímků

Golf resort & Vitální svět Darová

Vyhledávaný golfový resort s mistrovským 27-jamkovým hřištěm v náhorním sedle nad údolím Berounky s panoramatickými výhledy na údolí řeky a jednotlivé jamky.

Wellness - Vitální svět - vybudované v antickém-římském stylu s dekorativním mozaikovým interiérem se nachází v prostorách hotelu Darovanský dvůr a nabízí množství relaxačních procedur.

Darovanský dvůr Resort, Darová 3, 338 24 Břasy

Telefon: 371 740 711

Web: www.darovanskydvur.cz

Info, objednávky: hotel@darovanskydvur.cz

Logo mapy.cz

Skryje koláž snímků

Skryjská jezírka

Jedna z nejkrásnějších lokalit Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko na samotných hranicích Mikroregionu Radnicko. Přírodní rezervace Jezírka se rozkládá v údolí Zbirožského potoka před jeho soutokem s Berounkou. Lokalita je ceněná nejenom pro pestrost živočišných a rostlinných druhů, které ji obývají, ale také pro svou nezapomenutelnou romantickou atmosféru. K Jezírkům je přístup po modré turistické trase, která lemuje tok Zbirožského potoka a pokračuje dále do Skryjí. S ohledem na význam cesty v době 2. světové války se dnes nazývá Cesta protifašistických bojovníků.

Logo mapy.cz