Zveřejněno: 19. 9. 2017, zapsal: Vedení muzea a infocentra, přečteno: 272x
file ico divadlo podzim 2017.jpg (644,9 KB)
Zveřejněno: 19. 9. 2017, zapsal: Vedení muzea a infocentra, přečteno: 203x
file ico plakat.jpg (98,3 KB)
Facebookový profil Muzea Josefa Hyláka Cyklisté vítáni Česká archeologická společnost Asociace muzeí a galerií Asociace turistických informačních center Mikroregion Radnicko Plzeňská vstupenka - logo předěl předěl

Jeden jazyk naše heslo buď V

Revolučnost a nerevolučnost v české povaze

(2008)

Jeden jazyk naše heslo buď 5

Seznam příspěvků:

  • Hana Voisine-Jechova: Rozpory českého Biedermeieru
  • Denisa Nečasová, Jan Randák: Tradiční a dynamické v postavení a aktivitě českých žen ve 40. letech 19. století
  • Bohuslav Hoffmann: Česká povaha v textech literární vědou „zapomenutých, opomíjených a opovrhovaných“ obrozenských básníků
  • Ladislava Lederbuchová: Milovník žertu a pravdy (České téma v tvorbě Františka Jaromíra Rubeše)
  • Josef Peřina: Liberální tendence v tvorbě německých literátů z Čech před březnem roku 1848
  • Viktor Viktora: Deset let poté
  • Roman Vondra: Liberálové a radikální demokraté v předbřeznovém Rakousku z pohledu románové fresky Karla Sabiny
  • František Všetička: Sabinův román Na poušti