Facebookový profil Muzea Josefa Hyláka Česká archeologická společnost Asociace muzeí a galerií Asociace turistických informačních center Mikroregion Radnicko Plzeňská vstupenka - logo předěl Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury předěl Cestovní kancelář Beluga

Muzeum Josefa Hyláka

Muzeum Josefa Hyláka

Muzeum se nachází v původně měšťanském domě z první třetiny 18. století, zvaném též Jakšovský, později Falkův. Tento právovárečný dům později tvořil součást zámeckého komplexu a sídlila v něm hospodářská správa Šternberského panství. Roku 1849 zámek spolu s městem podlehl požáru, poté byl přestavěn do současné podoby. Budova dnešního muzea do 70. let minulého století sloužila jako bytový dům. V jejím přízemí byla až do 90. let uložena rozsáhlá Šternberská knihovna. Budova vyniká pěkně opravenou barokní střechou a fasádou a je charakteristickým stánkem pro muzejní sbírky.

Radnické muzeum bylo založeno jako první muzeum v rokycanském okrese v roce 1892 řídícím učitelem Josefem Hylákem, který se svým pedagogickým a osvětovým působením na Radnicku zapsal mezi nejvýznamnější osobnosti v dějinách tohoto regionu.

Původně bylo muzeum spravované Muzejním družstvem Kašpar Sternberg, dnes městem Radnice. Poměrně rozsáhlé sbírky dokumentují zdejší region i jiné oblasti.

Podobu města, zámku i budovy muzea před požárem přibližuje obraz na divadelní oponě radnického divadelního spolku uložený v muzeu.

Zajímavostí sbírkového fondu muzea je mimořádně rozsáhlá a ucelená numismatická sbírka, která se v současné době zpracovává a připravuje pro soubornou výstavu.

Stálá expozice

Etnografické, historické a přírodovědné sbírky z Radnicka, sbírky starožitností rodáka Václava Kočky-Amorta, osobnosti města a okolí, architektura a vývoj města. Židé a křesťané.

Z důvodu rekonstrukce je expozice přístupná návštěvníkům jen zčásti.

Rozšiřovaní sbírkového fondu

Uvítáme jakéko-li dary, které nám pomohou rozšířit náš sbírkový fond, zéjména předměty týkající se významných osobností Radnicka: Božena Kamenická, Kašpar M. Šternberg, Josef Hylák, Petr Fingal, Josef Kořenský, Antonín Jaroslav Puchmajer, Miloš Čihák. A dále předměty k rozšíření naší expozice hornictví. Za případné příspěvky upřímně děkujeme.

Péče o sbírky

Aby se sbírky uchovaly v dobrém stavu i pro další generace potřebují péči, specifické prostředí okolí (to znamená určitou t a vlhkost vzduchu) a potřebují být správně uloženy (to vyžaduje např. bezpečný depozitář s regálovým systémem, krabice a papíry s neutrálním pH. atp.). Řada cenných předmětů vyžaduje restaurování, aby mohly být prezentovány a abychom prodloužili jejich životnost. Naše muzeum by velmi uvítalo jakýkoliv finanční příspěvek na zajištění této péče. (Potřebujeme teploměry, vlhkoměry, neutrální balící papír na textil a krabice, speciální krabice na uložení mincí, sítě do oken, zastínění jižních oken (závěsy nebo rolety) atp.). Všem případným dárcům nebo sponzorům srdečně děkujeme.

Dočasná expozice

Přízemní prostory muzea jsou věnovány expozici významných radnických osobností (Božena Kamenická, Petr Fingal, K. M. Šternberk, Josef Kořenský, A. J. Puchmajer, Ing. Václav Kočka Amort, Vilím Amort), hornictví a brzy i paleobotanickým a geologickým sbírkám. Ostatní přízemní prostory slouží k instalacím výstav.

Bylinky

Projekt Kašpar Šternberk

S muzejnictvím na Radnicku je neodmyslitelně spjata osobnost hraběte Kašpara Šternberka. Jméno tohoto světově proslulého paleobotanika a spoluzakladatele Národního muzea ostatně neslo i muzejní družstvo, které radnické muzeum na konci 19. století založilo. Hrabě Kašpar, pohřbený ve Šternberské hrobce ve Stupně, sídlil na nedalekém zámku na Březině. Kromě empírového zámečku připomíná dodnes jeho pobyt zámecký anglický park, pozůstatek kdysi slavné botanické zahrady. Internetové stránky projektu Kašpar M. Sternberg a Březina naleznete zde.

Projekt TALNET

Od roku 2013 spolupracuje Muzeum Josefa Hyláka s Národním institutem pro další vzdělávání na projektu TALNET.

Museum.cz

Oficiální partner